Hoe samenwerken leidt tot passender zorg
Hoe samenwerken leidt tot passender zorg
Door het opzetten van een multidisciplinair overleg (MDO) is Huisartspraktijk Harris eigenlijk al begonnen aan de Geïntegreerde Persoonsgerichte Zorg. Ieder kwartaal komen daar nu casemanagers van de thuiszorg, het sociale wijkteam, wijkverpleging en een ergotherapeut op de praktijk om samen de situaties en doelen van kwetsbare patiënten te bespreken. De patiënt kan hierdoor beter worden voorgelicht over de mogelijkheden die er zijn.

Huisarts Robert Harris heeft goede ervaringen: “Voor de patiënt is het prettig dat alle betrokken zorgverleners met hun verschillende deskundigheden aan hetzelfde persoonlijke doel werken. Iedereen denkt mee, waardoor er snel oplossingen op tafel komen en de patiënt beter geholpen kan worden om datgene te bereiken wat voor hem of haar belangrijk is.”

De samenwerking overstijgt de verwachting die men van tevoren had: “Ik had gedacht dat er concurrenten bij elkaar aan tafel zouden komen te zitten. Maar niets is minder waar. Iedereen denkt met elkaar mee en verwijst ook naar elkaar als dit in het belang van de patiënt is.”

Sociale kaart
Met dank aan de sociale kaart die ook is opgezet, heeft de praktijk bovendien beter inzicht in de zorgverleners in de wijk. “We ontvangen veel brieven, kaartjes, krantenberichten en folders van zorgverleners in de wijk die een specialisatie hebben. Teveel om te onthouden. Daarom is het handig dat we nu op een centrale plaats een overzicht hebben van al deze zorgverleners met specialisaties. Samen met de patiënt kunnen we nu tot een goede verwijzing komen die past bij de patiënt.”