Groepseducatie voor geïnformeerde patiënt
Groepseducatie voor geïnformeerde patiënt
Bij huisartsenpraktijk Emmapark zijn patiënten met een chronische ziekte en andere geïnteresseerden door middel van groepseducatie voorgelicht over verschillende onderwerpen die verband houden met hun ziekte of klachten. Bij elk van deze bijeenkomsten was een andere eerstelijns zorgverlener betrokken. Zo is er bijvoorbeeld een bijeenkomst geweest over slaapproblemen met een slaapoefentherapeut, heeft een diëtist voorlichting gegeven over koolhydraatarme voeding en is er een valpreventiemiddag geweest.

Huisarts Emmy Gransjean is enthousiast over de groepseducatie: “We konden patiënten zeer praktische en verdiepende informatie geven over een aspect van hun aandoening. Tijdens het spreekuur merken de POH en ik nu dat patiënten beter in staat zijn om zelf keuzes te maken met betrekking tot hun leefstijl nu ze meer kennis hebben. De patiënten reageerden enthousiaster dan wij van te voren hadden gedacht.” Op lange termijn is het doel van de praktijk dat het geven van informatie op deze wijze meer gemotiveerde patiënten oplevert die zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gezondheid.

Voor de praktijk zelf is het ook prettig dat door de groepseducatie de band met betrokken eerstelijnszorgverleners is versterkt. “Ik kan andere praktijken echt aanraden om dit ook te doen. Ik verwijs nu doelgerichter dan voorheen,” alsdus Emmy Gransjean.