Het persoonlijk doel van de patiënt
Persoonlijk doel van de patiënt

Binnen huisartsenpraktijk Pootstraat is het mogelijk gemaakt dat alle zorgverleners in het HIS het persoonlijke doel van de patiënt kunnen zien. Hiervoor is een speciale waarde aangemaakt waar het doel ingevuld kan worden. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld aangeeft te willen stoppen met roken, dan weten zowel de huisarts als POH-s en POH-GGZ dit ook en kunnen hierop inspelen tijdens het consult. 

Deze kleine aanpassing in het HIS bevordert de samenwerking tussen de zorgverleners binnen de praktijk. Ook voor de patiënt is het prettig dat iedereen op de hoogte is van het door de patiënt gestelde doel.