ICT, patiënt en zelfmanagement - Wat is OPEN, PGO en Medmij?
Alle ins en outs over een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) en veilige uitwisseling van gegevens
In dit artikel geven wij onder andere antwoord op de volgende vragen: wat is een PGO? Wat is Medmij en wat heeft dit te maken met OPEN?

Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO)
Een persoonlijke gezondheidsomgeving of een persoonlijk gezondheidsdossier is een website of app, waarmee een patiënt zijn eigen gezondheidsgegevens digitaal kan inzien, beheren en delen. Het gaat hierbij om gegevens die opgeslagen zijn bij bijvoorbeeld de huisarts of medisch specialist in het ziekenhuis. De patiënt kan tevens eigen gegevens in het PGO vastleggen en/of delen.

Vanaf 2020 kunnen al uw patiënten gratis gebruik maken van een PGO. Op dit moment is er een beperkt aantal PGO’s al beschikbaar. Op de Nictiz-kwalificatiepagina staan alle PGO’s die voldoen aan de MedMij-voorwaarden en die het MedMij-label hebben ontvangen.

Wat is het doel van een PGO?
Met een PGO krijgen patiënten meer inzicht in hun gezondheidsgegevens. Dit kan patiënten helpen om meer regie te voeren over hun eigen gezondheid.
Bovendien hebben patiënten vanaf 1 juli 2020 wettelijk het recht op online inzage van hun medische gegevens.
Elke HIS leverancier is verplicht om via MedMij aan een PGO dossier informatie te delen.

Spelregels PGO’s
MedMij, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, Nictiz (expertisecentrum e-health) en het ministerie van VWS hebben spelregels ontwikkeld waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de zorginformatiesystemen van zorgverleners moeten voldoen. Zo zorgen zij ervoor dat de uitwisseling van gezondheidsgegevens veilig is en dat alle systemen in dezelfde ‘taal’ met elkaar communiceren.

Er is onlangs een nieuwe keuzehulp voor PGO’s gelanceerd, klik hier om een kijkje te nemen.
Wat is MedMij?
MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en patiënten. Binnen MedMij hebben partijen afspraken gemaakt waaraan alle - door MedMij gelabelde – PGO’s  moeten voldoen, zodat koppelingen tussen patiënt en zorgaanbieder(s) ook technisch gemaakt kunnen worden.

De afspraken die binnen MedMij worden gemaakt, gelden zowel voor ontwikkelaars van PGO's en apps die toegang bieden tot PGO's als voor degenen die gegevens aanleveren zoals de HIS leveranciers.
Meer informatie over (de voortgang van) MedMij vindt u op www.medmij.nl. Bekijk daar ook de veelgestelde vragen van zorgverleners over PGO’s en de factsheet verantwoordelijkheden van zorgaanbieders binnen Medmij.  

De link met OPEN
Het programma OPEN stelt o.a. aan de HIS-leveranciers als eis dat zij voldoen aan de MedMij-standaarden. Hierdoor kunnen vanuit het HIS via een patiëntenportaal of -platform gegevens worden uitgewisseld met een PGO. Elders in de ICT-special vindt u meer informatie over OPEN.
OPEN in vogelvlucht

Vanaf 1 juli 2020 moeten patiënten in Nederland kunnen beschikken over de medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. De verwachting is dat mensen hierdoor meer grip op/regie over hun eigen gezondheid krijgen.

Wat is OPEN?
OPEN ondersteunt huisartsen om aan bovenstaande wetgeving te kunnen voldoen. OPEN start met de ondersteuning van huisartsen om te zorgen dat hun patiënten online inzage hebben tot hun medische gegevens.

Wat betekent online inzage voor de patiënt?
Online inzage zorgt ervoor dat:

  • de patiënt meer medische informatie tot zijn beschikking heeft
  • de patiënt een actievere rol kan gaan innemen in de eigen zorg, gezondheid en zelfmanagement. 
De regionale coalitie
Voor deelname aan OPEN moet een regio een regionale coalitie vormen. In de regio NWN-DWO hebben de Kring, HC WSD en ZEL deze regionale coalitie gevormd, waarvan ZEL de penvoerder is.

Wat betekent dit voor u als zorgverlener?
Huisartsen hebben door de ondertekening van de overeenkomst OPEN met de regionale coalitie de volgende verplichtingen:

  • volgen scholingen, o.a. e-learning
  • communicatiemiddelen ter beschikstelling aan de patiënten om hen over online inzage te informeren.
  • HIS dat voldoet aan H-EPD online
Zie verder uw contract met DSW.
Daarnaast zal ZEL ondersteuning per praktijk bieden.

Waar kunt u terecht met vragen?
Op de pagina veelgestelde vragen van InEen en op de ZEL website.
U kunt ons ook benaderen via ICT@ZEL.nl of telefonisch 0174-615067 en vragen naar Iris Vastenouw of Sandy Vermeij.