ICT, patiënt en zelfmanagement - Ervaringen veilig mailen
Ervaringen huisarts Rita Heijdra met Secure E-mail van ZorgMail
Conform de afspraken uit het regionaal handboek digitale overdracht is er in onze regio voor gekozen om voor veilig mailverkeer gebruik te maken van Secure Email van ZorgMail (Enovation). Sinds de AVG wet van kracht werd (25-5-2018) is de noodzaak om veilig te mailen alleen maar toegenomen. Wij vroegen Rita Heijdra, huisarts te Hoek van Holland naar haar ervaringen bij de invoer van Secure Email.
“In onze praktijk zijn we vanaf 25 mei 2018 direct gestart met veilig mailen. Wij hebben Secure Email op alle computers in de praktijk geïnstalleerd en wij hebben daarbij gelukkig geen problemen ondervonden. Ook onze doktersassistenten hebben nu toegang tot ZorgMail.

Het gebruik van Secure Email in de praktijk
Alle medewerkers van de praktijk mailen via Secure Email met andere zorgverleners én met patiënten. Ikzelf gebruik ZorgMail gemiddeld twee keer per week.
Wat betreft het veilig mailverkeer met patiënten zijn onze ervaringen positief. Wij hebben geen signalen ontvangen dat patiënten het vervelend vinden dat zij de mail alleen via een code kunnen lezen.
Met de andere zorgverleners gebruiken wij Secure Email om rapportages te mailen, uitslagen op te vragen, voor communicatie met de wijkverpleegkundige, om dossiers te sturen naar de betreffende VVT-instellingen bij bijvoorbeeld tijdelijke plaatsingen en voor kort overleg. Communicatie met Careyn en Humanitas-medewerkers gaat via secure e-mail ook naar volle tevredenheid.
Starten met Secure Email? 
Ik zou collega’s die ZorgMail nog niet gebruiken willen vragen: “Waarom zou je het niet gebruiken? Het is veilig en de installatie viel echt mee. Je kunt ook thuis je mail beantwoorden en jij bepaalt zelf wanneer je antwoordt. In enkele gevallen is bellen sneller, bijvoorbeeld bij ingewikkelde casussen.”

Werkt u al met ZorgMail? Vragen over de installatie? Bekijk onze website of mail naar ICT@ZEL.nl.

Mantelovereenkomsten Zorgmail en ZorgDomein en scholing ZorgDomein werkt in de praktijk
Mantelovereenkomsten Zorgmail en ZorgDomein
Het gebruik van Zorgmail en ZorgDomein is van groot belang om te zorgen voor goede en veilige overdracht van gegevens. Tevens bevordert het de multidisciplinaire samenwerking en vermindert het dubbelregistratie.
Daarom heeft ZEL zich in samenwerking met Stichting Regionaal Zorgvenster sterk gemaakt om mantelovereenkomsten voor zowel Zorgmail als ZorgDomein af te sluiten. Hierdoor is het voor paramedici voordeliger om voor deze producten te kiezen.

In oktober 2019 is de mantelovereenkomst met ZorgDomein ondertekend. Wat dat voor u betekent leest u hier.
In november 2019 is de mantelovereenkomsten met Zorgmail ondertekend. Hier leest u wat dit voor u betekent.


Scholing ZorgDomein werkt in de praktijk
Op 4 maart 2020 van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur organiseert ZEL een informatieavond over ZorgDomein.
Tijd: van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur
Locatie: ZEL kantoor te Naaldwijk
Inschrijven kan via de nascholingswebsite.

ZorgDomein werkt in de praktijk
Als zorgverlener wilt u de beste zorg bieden aan uw patiënten. Dat begint met heldere, veilige communicatie en een efficiënte manier van werken. ZorgDomein is een platform met digitale oplossingen voor verwijzen, diagnostiek aanvragen en overleggen.

Eerstelijns zorgverneres uit de regio NWN en DWO zijn van harte welkom. Ook praktijken die nog overwegen aan te sluiten op ZorgDomein!

Heeft u vragen, neem dan contact op met Iris Vastenouw via ICT@ZEL.nl.