ICT, multidisciplinaire samenwerking - pilot digitale overdracht
Digitale overdracht tussen eerstelijnszorgverleners stimuleren
Met de AVG en de toenemende digitalisering is veilige en volledige gegevensuitwisseling tussen eerstelijnszorgverleners van groot belang. Om de digitale overdracht tussen eerstelijnszorgverleners te stimuleren heeft ZEL in februari 2019 een pilot gestart.

De doelstellingen van de pilot zijn:
1.       De knelpunten in de digitale samenwerking ophalen en kijken naar passende oplossingen.       
2.       Het effect van het gebruik van ZorgDomein en ZorgMail zichtbaar maken om zo te stimuleren dat  ook paramedici de applicaties gaan gebruiken.

Tussentijdse resultaten
De pilot loopt inmiddels een half jaar en de betrokken zorgverleners geven aan goed met beide programma’s te kunnen werken. De ervaringen van en meerwaarde voor zorgverleners verschilt.

Evaluatie pilot
De pilot loopt tot 1ste kwartaal 2020 en zal dan worden afgesloten en geëvalueerd. Wij zullen u via het ZorgBulletin informeren over de eindresultaten.
Ervaringen deelnemers pilot
“Via ZorgDomein loopt de gegevensuitwisseling gestructureerd en is terugkoppeling eenvoudig. Verder wordt de informatie veilig en volledig uitgewisseld.”

“ik vind het een fijn idee dat ik ‘veilig’ mail. ZorgMail is gekoppeld aan mijn gewone mailadres en daardoor is mailen via ZorgMail net zo makkelijk als ‘gewoon’ mailen.”

”De functie “patiëntencontact” in ZorgDomein is zeer handig. Hiermee kan ik eenvoudig vragen over patiënten stellen aan collega’s’. Het voordeel van deze functie is dat de informatie over patiënten die zorgverleners met elkaar delen, direct in het HIS wordt gezet. Hierdoor is de inhoud van het patiëntendossier compleet en actueel.”*


* Via Siilo kunnen eerstelijnszorgverleners ook informatie over patiënten delen. Dit is veilig en snel en heeft als voordeel dat er veel zorgverleners gebruik maken van Siilo. Echter, de via Siilo uitgewisselde informatie moet nog geknipt en geplakt worden in het dossier van de patiënt.